පැවැත්ම සඳහා ඉගෙනුම

මෙම පාඨමාලාව ගැන

ශ්‍රී ලාංකීය සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත්කරගන්නේ කෙසේදැයි හැදෑරීමට උපකාරී වන නිදහස් ඉගෙනුම් රාමුවකි. තවද මෙම ඉගෙනුම් වේදිකාව ඉගැනුම් ඒකක පහකින් සමන්විත වන අතර ශ්‍රී ලාංකීය හා ඕස්ට්‍රේලියානු සාර්ථකත්වය පිලිබඳ ව්‍යාපාර ආශ්‍රිතව නිමවූ වීඩියෝ හා ක්‍රියාකාරකම් මගින් ඔබේ ගමන වඩාත් පැහැදිලි වනු ඇත.

පාඨමාලා විස්තරය

මොඩියුල ගනන: 5

කාලය: පැය 30

නොමිලේ

ඉගෙනුම් මෙවලම්

ප්‍රධාන මාතෘකාව යටතේ ඇති එක් එක් කොටස හොදින් ග්‍රහණය කරන්න ලබාදී ඇති වීඩියෝ පරිශීලනය කිරීම මගින් වඩාත් පැහැදිලි ලෙස අදාල ඒකකයේ අරමුණු හැදෑරිය හැකිය. ඔබට වැඩිදුර ඉගැනීමට අවශ්‍යනම් ඒ සඳහා උපකාර කිරීම සදහා අමතර කියවීම් වලට අවශ්‍ය කොටස් ද ඇතුලත් කර ඇත.

වැඩසටහන් හැදින්වීම

ආචාර්ය තිවංක පතිරණ

වැඩසටහන් හැදින්වීම

මහාචාර්ය නොයෙල් ස්කොට්, Sunshine Coast 

මොඩියුල අන්තර්ගතය

ආරම්භ කිරීම

FAQs

ඔබ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෙකු හෝ රැකියාවේ නියුතු හෝ ඔබ සංචාරක සේවා සැපයුම්කරුවන් නියෝජනය කරන්නේ නම් ඔබ මෙම කෙටිකාලීන පාඨමාලාවට සුදුසුකම් ලබයි.

ඊට අමතරව තම ව්‍යාපාරය යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම පිලිබද ඉගෙනීම සදහා උනන්දුවන ඔබට මෙහි කොටස්කරුවකු විය හැකිය.

ඕස්ට්‍රේලියානු විදේශ කටයුතු හා වෙලද දෙපාර්තමේන්තුව (DFAT) මෙම ව්‍යාපෘතියට මූල්‍ය අනුග්‍රහය දැක්වූ අතර තම දැනුම ස්වෙඡාවෙන් බෙදාහැරීම සදහා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ තිරසර සංවර්ධන වෙනුවෙන් පැවැත්වූ ඕස්ට්‍රේලියානු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ ඩිප්ලෝමාධාරීන්, සංචාරක අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හා හෝටල් කලමනාකරණ ආයතනය, ඔස්ට්‍රේලියාවේ සන්සශයින් කෝස්ට් විශ්ව විද්‍යාලයේ සහ ග්‍රිෆිත් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන් මෙම වැඩසටහන සදහා ඉදිරිපත් විය.

මෙය කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ මූල්‍ය හා මූල්‍ය නොවන විවිධ පීඩනයන්ට යටත් වන ඔබගේ ශ්‍රී ලාංකීය සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත්කරගන්නේ කෙසේදැයි හැදෑරීමට උපකාරී වන නිදහස් ඉගෙනුම් රාමුවකි. තවද මෙම ඉගෙනුම් වේදිකාව ඉගැනුම් ඒකක පහකින් සමන්විත වන අතර ශ්‍රී ලාංකීය හා ඕස්ට්‍රේලියානු සාර්ථකත්වය පිලිබඳ ව්‍යාපාර ආශ්‍රිතව නිමවූ වීඩියෝ හා ක්‍රියාකාරකම් මගින් ඔබේ ගමන වඩාත් පැහැදිලි වනු ඇත.